obiekty zabytkowe

DR INŻ. ARCH. LECH WOJTAS
- KWALIFIKACJE W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAC PROJ. W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ PRZY ZABYTKACH  NIERUCHOMYCH   NR 128/95- PSOZ ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W KATOWICACH,
- CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW RP SL-0438
- CZŁONEK IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SKL/BO/7326/11

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3
1990 -1993
Katowice_Kamienica
Projekt koncepcyjny i techniczny modernizacji i rozbudowy kamienicy Firmy "Conres" przy ul.Rynek 7 w Katowicach oraz
projekt wnętrz i elewacji kamienicy - obiekt wpisany do rejestru zabytków 
(z M.Wenklarem),

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7
1992
Gliwice_Dom Pogrzebowy
Projekt koncepcyjny i techniczny modernizacji Domu Przedpogrzebowego Cmentarza Centralnego w Gliwicach - obiekt wpisany do rejestru zabytków
(z D.Płocicą)

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3
1994
Tworków_Kościół
Projekt koncepcji i rozwiązań technicznych osuszenia ścian fundamentowych kościoła wraz z wykonaniem w Tworkowie koło Raciborza - obiekt wpisany do rejestru zabytków (z P.Łobodą)

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2
1997
Pszczyna_Pałac
Inwentaryzacja architektoniczno - konstrukcyjna wraz z oceną stanu technicznego poddasza i więźby dachowej budynku głównego Państwowego Muzeum Zamkowego w Pszczynie - obiekt wpisany do rejestru zabytków ( z P.Łobodą)

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2
2001
Brzeg_Zamek
Orzeczenia techniczne na temat stanu spękanych posadzek krużganków, stanu dobudowywanej klatki schodowej skrzydła zachodniego, podtapiania piwnic w skrzydle wschodnim oraz projekt remontu obiektów Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu - obiekt wpisany do rejestru zabytków
(z P.Łobodą, M.Wenklarem, Firmą Conres)

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3
2001
Gliwice_Hotel
Projekt koncepcyjny i wykonawczy przebudowy wnętrz reprezentacyjnych, restauracji hotelu „DIAMENT” przy ul.Zwycięstwa 30 w Gliwicach - obiekt wpisany do rejestru zabytków
(z M.Wenklarem)
fot. AirTime.com.pl
fot. AirTime.com.pl

press to zoom
fot. AirTime.com.pl
fot. AirTime.com.pl

press to zoom
1/1
2002
Pszczyna_Pałac
Projekt budowlany wymiany pokrycia dachowego, program konserwatorski renowacji elementów wystroju architektonicznego dachu nad salą lustrzaną Zamku w Pszczynie - obiekt wpisany do rejestru zabytków (z P.Łobodą)

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3
2003
Gliwice_Hotel
Projekt adaptacji pomieszczeń parteru na pub - kawiarnię hotelu „DIAMENT”
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 30 - obiekt wpisany do rejestru zabytków  
(z M. Wenklarem)

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4
2003
Gliwice_Hotel
Projekt otynkowania elewacji tylnych budynku hotelu „DIAMENT”
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 30 - obiekt wpisany do rejestru zabytków

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4
2004
Gliwice_Budynek hali
Projket koncepcyjny, budowlany, wykonawczy i wnętrz przebudowy budynku pohutniczego na biura i halę produkcyjno - magazynową firmy Etisoft w Gliwicach przy ul.Szarej - w strefie ochrony konserwatorskiej

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2
2008
Radlin_Laboratorium
Projekt budowlano - wykonawczy technologii, remontu i przebudowy budynku laboratorium KWK Marcel w Radlinie - w strefie ochrony konserwatorskiej

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3
2009
Katowice_Teatr
Projekt budowlany przebudowy zapadni scenicznych sceny głównej Teatru Śląskiego w Katowicach - obiekt wpisany do rejestru zabytków (z P.Łobodą)

press to zoom

press to zoom
przed renowacją
przed renowacją

press to zoom

press to zoom
1/4
2009
Gliwice_Kamienica
Projekt renowacji elewacji frontowej kamienicy w Gliwicach przy Al. Korfantego 17 - w strefie ochrony konserwatorskiej
(z Hanna Wiąk-Marzec)
fot.peter81.flog.pl
fot.peter81.flog.pl

press to zoom
fot.Lestat(Jan Mehlich)
fot.Lestat(Jan Mehlich)

press to zoom
fot.peter81.flog.pl
fot.peter81.flog.pl

press to zoom
1/2
2012
Zabrze_Admiralpalast
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad remontem elewacji budynku dawnego hotelu "Admiralpalast" w Zabrzu przy
ul. Wolnosci 305  - obiekt wpisany do rejestru zabytków

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6
2017
Gliwice_Radiostacja
Inwentaryzacja architektoniczno - konstrukcyjna wraz z oceną stanu technicznego Muzeum  w Gliwicach - Budynek Radiostacji 
przy ul. Tarnogórskiej 129 w Gliwicach 
- obiekt wpisany do rejestru zabytków

press to zoom

press to zoom
1/1
2017
Gliwice_Radiostacja
Koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku Muzeum  w Gliwicach - Budynek Radiostacji 
przy ul. Tarnogórskiej 129 w Gliwicach 
- obiekt wpisany do rejestru zabytków

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3
2019
Gliwice_Radiostacja
Koncepcja przebudowy budynków Muzeum  w Gliwicach - Budynki Radiostacji 
przy ul. Tarnogórskiej 127, 131 w Gliwicach 
- obiekty wpisane do rejestru zabytków

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5
2019
Gliwice_Wiejska
Przebudowa z termomodernizacją budynku przedszkola przy ul. Wiejskiej 49 w Gliwicach
- obiekty chroniony planem miejscowym