top of page

konkursy

Gliwice_Warszawska
 

I MIEJSCE (PROJEKT BUDOWLANY

I WYKONAWCZY)

Koncepcja architektoniczno- urbanistyczna zespołu mieszkalno-usługowego „CENTRUM 50+” dla osób w wieku senioralnym przy ul. Warszawskiej w Gliwicach

Gliwice_Zawadzkiego
 

I MIEJSCE (PROJEKT BUDOWLANY

I WYKONAWCZY)

 

Koncepcja architektoniczno- urbanistyczna zespołu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego w Gliwicach

Brenna_Kotarz
 

UDZIAŁ

 

Koncepcja architektoniczno - urbanistyczna budowy "Kotarz Arena - centrum aktywnego wypoczynku"

Toruń_Watzenrodego
 

UDZIAŁ

 

Koncepcja programowo-przestrzenna dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych dla terenu położonego

w Toruniu przy ul. Watzenrodego i Hubego

Wrocław_Nowe Żerniki
 

UDZIAŁ

 

Koncepcja architektoniczno- urbanistyczna budynku mieszkalnego oraz budynku

z serwisem opiekuńczym dla osób starszych na terenie osiedla "Nowe Żerniki" we Wrocławiu

Kraków_Gołaśka
 

II MIEJSCE

 

Koncepcja architektoniczno- urbanistyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym

Pszczyna_Bramkowa
 

UDZIAŁ

 

Koncepcja architektoniczno- urbanistyczna miejskiej biblioteki modułowej

bottom of page